Pedagogisch paardrijden is en op ervaring en belevingsgerichte ontwikkelde methode voor kinderen, jongeren en volwassenen. De onderliggende visie is gestoeld oo het aanleren van vaardigheden, stimuleren van positieve leerervaringen, aktiveren van zelfstandigheid en redzaamheid. Met het betrekken van de paarden bij de hulpverlening wordt het op een laagdrempelige manier mogelijk om (ook complexe) hulp toegankelijk te maken.  

Of het nu is voor een vraag over weerbaar worden, of het nu gaat om het omgaan met grenzen, gedrag en emoties, het verwerken van trauma en verlies, zicht krijgen op complexe gezinsproblematiek of omgaan met prikkelverwerking. Met de paarden kun je op laten zien hoe jij omgaat met emoties en gedrag voor jezelf en met anderen. De paarden spiegelen omdat zij congruent zijn in hun gedrag en geen verbale vermogens hebben die je kunnen afleiden. Dit vraagt in onze samenwerking met hen ook om duidelijkheid, flexibiliteit en creativiteit.  Daarnaast is bewezen dat buiten bezig zijn, bewegen en zorg voor en met dieren omgaan de ontwikkeling stimuleert op diverse gebieden.

Bij het pedagogish paardrijden gaat het ook om het maken van een transfer naar situaties op school en/of thuis. Het aanleren en oefenen van vaardigheden kun je vrijuit en veilig oefenen bij de paarden, maar willen wij juist ook koppelen aan de plek waar het probleem juist is ontstaan. Hiermee hopen wij ook een stukje kwalititeit te borgen.

 

Mede om deze reden hebben wij in het pedagogisch paardrijden traject gestandaardiseerd de mogelijkheid om op huisbezoek te gaan  en /of gesprekken op school bij te wonen of in te zetten. Het goed informeren van het netwerk om iemand heen is essentieel voor het slagen van een nuttige hulpverlening.  

Het spiegelen wat paarden doen kun je uitermate goed inzetten bij het mentaliseren van situaties (mentaliseren betekent dat je beseft dat gedrag (externe toestanden), voortkomt uit gevoelens en gedachten (interne toestanden). Mentaliseren betekent dus dat je stil staat bij je eigen gevoelens en gedachten, maar ook stilstaat en nadenkt over de gevoelens en gedachten van de ander. 

Samenwerking met andere professionals is essentieel. Daarbij mag men van ons eigen team verwachten dat alle medewerkers minimaal  opgeleid en SKJ geregistreerd zijn. Zij hebben allen  expertise op het gebied van psycho-sociale hulpverlening en ervaring op het gebied van begeleiding bij opvoeden en opgroeien. Aan ons team is een gedragsdeskundige toegevoegd om ook te kunnen waarborgen dat er naast de omgevings factoren ook kan worden meegekeken wat voor een kind met specifiek gedrag in een situatie nodig is. Samenwerken met ouders, of andere betrokken of soms ook collega instanties is voor ons bij essentieel om ervoor te zorgen dat de hulp die wij bieden niet alleen leuk, dynamisch en laagdrempelig is, maar zeker ook nuttig, effectief en ontwikkelingsgericht is.